Školení řidičů
REFERENTŮ

Řešení pracovnělékařských služeb

Napsáno 18. 03. 2020

Informace o novém řešení pracovnělékařských služeb.

Rádi bychom Vás informovali, že z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České republice se po tuto dobu upravuje i oblast řešení pracovnělékařských služeb ve firmách, a to na základě Usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 pod č. 84/2020 Sb.

Pokud tedy budete v průběhu nouzového stavu řešit lékařské prohlídky u svých zaměstnanců, platí následující:
1. PERIODICKÉ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY NENÍ POTŘEBA PROVÁDĚT.
2. VSTUPNÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY LZE NAHRADIT ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM.


Vzor čestného prohlášení, který vydala vláda, najdete po přihlášení na www.e-skolitel.cz na úvodní stránce: NÁSTĚNKA/UŽITEČNÉ DOKUMENTY.
Nebo si ho můžete stáhnout přímo jako přílohu Usnesení vlády v odkazu https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-84.

Po skončení nouzového stavu bude zapotřebí lékařské prohlídky doplnit řádně dle platné legislativy.