Školení řidičů
REFERENTŮ

Správa offline kurzů

Napsáno 20. 04. 2020

Využijte nové funkce na portálu E-skolitel.cz

Rádi bychom vás seznámili s novou funkcí v našem systému E-školitel.cz - správa offline školení.

Díky této funkci můžete evidovat nejrůznější profesní a osobní kurzy, které neškolíte v rámci našeho systému (např. školení svářečů, obsluhy tlakových nádob, strojů, vazačské a jeřábnické zkoušky atd.), a přehledně tak hlídat expirace termínů i těchto školení. Systém následně automaticky hlídá a posílá s dostatečným předstihem upozornění na blížící se termín obnovení školení.

Prvotní data Vám rádi zaneseme do našeho systému, který si můžete posléze spravovat sami či ve spolupráci s námi.

Dále připomínáme možnost využít náš modul evidence lékařských prohlídek, který funguje na podobné bázi jako správa offline kurzů. Při zahájení spolupráce provedeme prvotní import uživatelů a jejich stávajících lékařských prohlídek. Zároveň zajistíme nastavení dílčích parametrů pro jednotlivé uživatele (kategorie práce, rizika ohrožení zdraví atd.), tak, aby byly stanoveny lhůty jednotlivých prohlídek v souladu s platnou legislativou. Systém následně automaticky hlídá a posílá s předstihem jednotlivým uživatelům emailovou výzvu k absolvování lékařské prohlídky.
Součástí emailové výzvy je předvyplněný formulář, který je již z velké části personifikován pro každého zaměstnance.

V případě zájmu, či jakýchkoliv dotazů, nás neváhejte kontaktovat.
E-mail: info@e-profesor.cz
Tel.: +420 605 985 149