Školení řidičů
REFERENTŮ

Čestná prohlášení a lékařské prohlídky po nouzovém stavu

Napsáno 25. 05. 2020

Informace o čestných prohlášení a lékařských prohlídkách po ukončení nouzového stavu.

Rádi bychom Vás informovali, že s koncem nouzového stavu se mění situace ohledně lékařských prohlídek takto:

1. Čestná prohlášení, která po dobu nouzového stavu nahrazovala lékařské posudky, končí.

2. Jejich platnost po skončení nouzového stavu bude ještě:
- 90 dní pro kategorie 1 a 2,
- 30 dní pro kategorie 2R, 3 a 4.

3. Čestná prohlášení musí být nahrazena lékařskými prohlídkami.

4. Platnost mimořádných a periodických prohlídek, která vypršela v době nouzového stavu, je prodloužena od konce nouzového stavu o:
- 90 dní, pokud posudkový závěr zněl způsobilý,
- 30 dní, pokud posudkový závěr zněl způsobilý s podmínkou.