Školení řidičů
REFERENTŮ

O školení řidičů

 
Potřebujete proškolit své zaměstnance-řidiče? Vaši zaměstnanci se u nás mohou školit už za 5 minut.

Školení řidičů formou e-learningu je určeno pro zaměstnance, kteří při své pracovní činnosti využívají služební nebo vlastní motorové vozidlo do 3 500 kg.

Nabízíme Vám školení řidičů na našem e-learningovém portále E-skolitel.cz rychle, jednoduše a levně:
- školení se skládá z interaktivní výuky a následného jednoduchého testu, po úspěšném složení testu je ihned k dispozici certifikát o absolvování školení (kartička)
- školení je možné absolvovat kdykoliv přes standardní webový prohlížeč – není potřeba nic instalovat
- školení je k dispozici nejen v českém, ale také v anglickém jazyce

Školení řidičů provádíme i formou osobní – v prostorách klienta nebo v našich prostorách (včetně možnosti občerstvení).

K naplnění požadavku § 103 odst. 2 Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce musí zaměstnavatel na základě vyhodnocení rizik toto školení zajistit zaměstnancům, kteří při své práci využívají motorové vozidlo do 3 500 kg – firemní či vlastní.

Obsah našeho školení řidičů:

- povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích a řidiče
- osvětlení vozidel
- provoz na dálnici
- provoz v obytné a pěší zóně
- dopravní nehoda
- reflexní vesty a autolékárnička
- přeprava osob a nákladu
- dopravní značky
- řízení provozu pokyny policisty
- bodový systém
- lékařské prohlídky
- a další

Z jaké legislativy naše školení řidičů obsahuje?

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
- Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
- Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- Vyhláška č. 294/2015 Sb.,o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
- Vyhláška č. 56/2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
- Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel
- Vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel
- Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
- Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel